ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu (“BIS”) tarafından, 12 Ekim tarihinde, BIS’in ABD merkezli bir telekomünikasyon şirketini Vietnam’a yasa dışı yollardan mal ihraç etmesi sebebiyle 1,87 milyon dolar para cezasına çarptırdığı açıklanmıştır. …


Listen our podcast on Spotify: https://lnkd.in/eYN8C4wM

The digital revolution is transforming the world as we know it at unprecedented speed. The way businesses operate, how people connect and exchange information, and how they interact with the public and private sectors have been changed with digital technologies.

Therefore, multiple regulatory changes at EU level have been made to capture the enormous value created by the digital economy and make a success of digital transformation. HERDEM’s podcast on Latest Regulatory Issues of Digitalization in EU touched upon the regulatory approaches of EU to the digital market and upcoming EU initiatives in the areas of digitalization.


ABD

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), OFAC’ın Ukrayna ve Sudan yaptırım düzenlemelerini ihlal etmesi sebebiyle Teksas merkezli bir petrol hizmetleri holdinginin iki yan kuruluşuyla bir anlaşma yaptığını duyurmuştur. Her iki olayda da şirketlerin ABD merkezli çalışanlarının, Amerika Birleşik Devletleri dışından yasaklı yerlere ihracatı kolaylaştırdığı açıklanmıştır.

Bununla birlikte…


24 Şubat 2021 tarihinde Biden yönetimi tarafından, Amerika’nın tedarik zincirlerini güvence altına almak ve güçlendirmek için kullanmak amacıyla, altı devlet müessesini ilgili endüstriyel altyapılarını gözden geçirmeye yönlendiren Amerika’nın Tedarik Zincirleri başlıklı 14017 sayılı Başkanlık Emri yayımlamıştır. …


ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (“OFAC”), Houston, Teksas merkezli, petrol ve gaz endüstrileri için mal ve hizmet tedarikçisi ve Schlumberger Limited’in (“Schlumberger”) bir yan kuruluşu olan Cameron International Corporation (“Cameron”) ile 1.423.766 ABD Doları tutarında bir uzlaşmaya vardığını duyurmuştur. Cameron, 24 Mart 2014 tarihli ve 13662 sayılı “Ukrayna’daki…


Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 28 Haziran 2021 tarihinde, Sağlık için Yapay Zekanın Etiği ve Yönetimine İlişkin Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) Rehberi (“Rehber”) yayımlanmıştır. …


The Turkish Personal Data Protection Board (“Board”) published on 16 September 2021, a Guideline on Processing of Biometric Data (“Guideline”). In particular, the Guideline defines biometric data, how it is processed, the principles that shall be followed during processing, and the measures that shall be taken.

First, the Guideline stated…


Etiyopya, Eritre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Etiyopya’nın Amhara Eyaleti

Beyaz Saray, Etiyopya hükümeti, Eritre hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Etiyopya’nın Amhara eyaletindeki yerel hükümet içindeki gerçek kişilere, kuzey Etiyopya’da devam eden çatışma ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani krizle bağlantılı olarak menü güdümlü yaptırımlara izin veren yeni bir…


ABD Hazine Bakanlığı, tadil edilmiş 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca, Türkiye’de faaliyet gösteren ve El Kaide’ye çeşitli finans ve seyahat yardım hizmetleri sağlayan El Kaide destekçisi beş gerçek kişiye yaptırım uyguladığını açıklamıştır.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrolü Ofisi (“OFAC”) tarafından yapılan açıklamada, bu hedeflenen yaptırımların, ABD’nin El Kaide’ye mali…


On September 15th 2021, Turkish Personal Data Protection Board (“Board”) published Guideline on Suggestions Regarding Personal Data Protection in the Field of Artificial Intelligence (“Guideline”) which provides suggestions for ongoing and future works on AI and aims to clarify the subject of personal data privacy in this field. The Guideline…

HERDEM Attorneys at Law

HERDEM is an Istanbul based law firm that provides highest quality, partner led and timely responsive legal services to itsinternational corporate clients.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store