Kuzey Kore

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin geçen haftaki son balistik füze testlerine bir yanıt olarak, Kuzey Kore’nin kitle imha silahları programında kullanılmak üzere malzeme tedarik etmeleri sebebiyle Rusya’da yerleşik bir Kuzey Kore vatandaşı gerçek kişi, bir Rus vatandaşı gerçek kişi ve bir Rus teşebbüsü 13382 sayılı Başkanlık Emri uyarınca…

Hong Kong

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özerklik Yasası (“HKAA”) kapsamında, Aralık 2021'deki Hong Kong Yasama Konseyi seçimlerinin ardından beş Çinli yetkilinin adını ekleyerek güncellenmiş bir rapor (“Rapor”) yayımlamıştır. Rapor’da belirtilen kişilerle bilinçli bir şekilde önemli işlemlerde bulunan finans kuruluşlarının ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtilmiştir. …

Çin

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), 13959 sayılı Başkanlık Emri kapsamında sekiz teşebbüsü, SDN Dışı Çin Askeri-Endüstriyel Kompleks Şirketleri Listesi kapsamına almıştır. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, Biden yönetimi, bu teşebbüslerin ürünlerinin Çin’deki etnik ve dini azınlıkların biyometrik gözetimini ve izlenmesini aktif olarak…

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (“DIT”), 13 Aralık 2021’de, Türkiye’ye ihracat lisansı verme üzerine güncellemeler ile ilgili bir bildiri (“Bildiri”) yayımlamıştır.

Bildiri ile DIT, hükümetin, mevcut durumu ve mevcut bilgileri dikkate alarak, artık Türkiye’ye ilişkin tüm lisans başvurularına ilişkin kararların, Stratejik İhracat Lisansı Verme Kriterleri’ne (“Kriterler”) göre her başvuru bazında…

Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yaptırım Rejimi

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), Angola, El Salvador, Guatemala, Liberya, Güney Sudan ve Ukrayna’da bulunan yedi gerçek kişi ve sekiz teşebbüsü Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yaptırım Rejimi uyarınca SDN listesi kapsamına alarak Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’nü kutlamıştır. …

HERDEM Attorneys at Law

HERDEM is an Istanbul based law firm that provides highest quality, partner led and timely responsive legal services to itsinternational corporate clients.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store